Klasik Isıtma ile Radyant Isıtmanın Mukayesesi

radyant-isitma-sistemleri

1- KLASİK(KONVENSİYONEL) ISITMA SİSTEMLERİ


Yaygın olarak kullanılmakta olan klasik ısıtma sistemlerinde merkezi bir ısı üretecinde(kalorifer kazanı, buhar kazanı, termoblok gib) elde edilen sıcak su, buhar veya sıcak hava sirkülasyon pompaları, tesisat boruları, vantilatörler ve kanallar vasıtası ile ısıtılacak mekanlara monte edilen, radyatörler, konvektörler, sıcak hava apareyleri gibi ısıtıcılarda sirküle ettirilerek öncelikle ortamın havası ısıtılır.

Isınan hava da ortamdaki insanları ve eşyaları ısıtır. Bu sistemde ısıtma taşıma- konveksiyon yoluyla oluşmaktadır.

Klasik ısıtma sistemlerinde ısı, ısınan ortamın üst kısımlarında, tavan kısmında toplanır. Özellikle yüksek tavanlı, iyi izole edilmemiş mekanlarda veya kapıların sık sık açılıp kapandığı, hava değişiminin fazla olduğu yerlerde, ortamın ısınması oldukça uzun zaman alır ve bunun için gereğinden azla enerji harcanır.

Klasik ısıtma sisteminde bir kazan dairesine ihtiyaç vardır. Yatırım maliyeti oldukça yüksek, kurulum süresi uzun olur.

Isıtılan ortamın zemini ile tavanı arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir(12°C - 20°C gibi)

Özellikle sıcak hava ile yapılan ısıtmada hava hareketi fanlar ile sağlandığı için ortamdaki tozların hareketi hastalıkların taşınmasına sebep olur ve insanları rahatsız eder.

İlk çalıştırmada sistemin rejime girmesi bir buçuk saat zaman alır, konfor oluşması iki saattir. Bir işyeri ısıtması söz konusu ise sistem mesai başlamadan en az bir saat önce çalıştırılmalıdır.

İşletme, bakım ve yedek parça maliyetten yüksektir. Sistemde bir parçanın arızalanması, sistemin tamamının devre dışı kalmasına sebep olur.

Lokal ve bölgesel ısıtma yapma imkanı çok zor ve çok pahalıdır.2- RADYANT ISITMA SİSTEMİ


Radyant ısıtma sistemlerinde ısınma ışınım yoluyla oluşur. Sistemde ne kalorifer kazanı, termoblok v.s gibi merkezi bir ısı üreteci; ne bir kazan dairesi, ne sıcak su, buhar, sıcak hava gibi taşınan bir akışkan, ne de pompa, vana, boru, kanal ve aparey gibi transfer elemanları yoktur. Isı transfer kaybı sıfırdır. Isıtıcılar ısınan mekanda tavana asılıdır.

Isıtma adeta güneşin ısıttığı gibi olmakta ve ışınım yoluyla gerçekleşmektedir. Çalıştırma düğmesine basılır basılmaz saniyeler mertebesinde öncelikle insanlar, eşyalar ve zemin ısınır.

Isınan eşyalardan, zeminden ve insanlardan yayılan ışınımlar vasıtasıyla ortamın havası ısınır. Isıtma, anında olduğu için sistemin erken çalıştırmasına ihtiyaç yoktur. Radyant ısıtma sistemlerinde kazan dairesi gibi ayrı bir mekana ihtiyaç yoktur.

Radyant ısıtmada ısı ışınım yoluyla direkt zemine gönderildiği için taban ile tavan arasındaki sıcaklık farkları düşüktür.(4°C - 8°C gibi)

Radyant ısıtma ile farklı alanların farklı sıcaklıkta ısıtılmaları mümkündür.

Radyant ısıtmada ısı iletimi ışınım yoluyla olduğu için vantilatör gibi cihazlar olmadığı için ortamda toz sirkülasyonu olmaz ve buna bağlı rahatsızlıklar hissedilmez.

İşletme, bakım ve yedek parça masrafları çok düşüktür.

Radyant ısıtma sistemi kolayca sökülüp taşınarak bir başka mekana monte edilebilir.

Radyant ısıtma sistemleri bu özellikleri ile klasik ısıtmaya göre, cihaz tasarımı, projelendirme ve işletme parametrelerine bağlı olarak %40 - %60 oranında tasarruf sağlar.